Esource

Esource یک بسته جامع از نرم افزارهای مالی و خزانه، مدیریت فروش و انبار و سیستم حضور و غیاب می باشد. این بسته ترکیبی با هدف برطرف کردن نیازهای مدیریتی شما طراحی گردیده است.

نرم افزار مدیریت مالی و خزانه

مدیریت جامع مالی و حسابداری را شاید بتوان یکی از زیرمجموعه های مهم و شاخص هر سازمان و شرکتی برشمرد ازاین رو سابقه تولید نرم افزارهای مالی و حسابداری در مجموعه پرهام خود گواهی برای این مدعاست که با رویکرد بهبودی تکاملی عرضه شده است تا  بتواند با یک دید کلی نسبت به مشکلات و معضلات موجود در زمینه مالی و حسابداری اقدام به مرتفع سازی آن نماید.

مدیریت جامع مالی و حسابداری را شاید بتوان یکی از زیرمجموعه های مهم و شاخص هر سازمان و شرکتی برشمرد ازاین رو سابقه تولید نرم افزارهای مالی و حسابداری در مجموعه پرهام خود گواهی برای این مدعاست که با رویکرد بهبودی تکاملی عرضه شده است تا  بتواند با یک دید کلی نسبت به مشکلات و معضلات موجود در زمینه مالی و حسابداری اقدام به مرتفع سازی آن نماید.

 • امکان تعیین دوره های مالی در هر بازه ی مورد نیاز (دوره های کمتر و یا بیشتر از یکسال).
 • پذیرش نا محدود دوره های مالی و ماژول های اطلاعاتی به همراه قدرت تعیین روابط بین عناصر و ماژول ها به منظور یکپارچه سازی.
 • پشتیبانی از امکانات فرامرزی و چند ملیتی اعم از واحدهای ارزی مختلف در اسناد و چک ها، تقویم های مختلف در کلیه تاریخ ها، لغت نامه و مترجم ابزارها، پیغام ها و گزارشات.
 • امکان طبقه بندی و کدینگ حسابهای کل / معین.
 • امکان تعریف ماهیت های حساب در لایه گروه حساب.
 • امکان کاربردی سازی حساب در هر لایه (کدینگ شناور).
 • استفاده حسابهای تفصیل در لایه های مختلف و مستقل از حسابهای کل / معین.
 • تعیین نوع ترکیب بندی ارتباطات دو درخت کل/معین و تفصیل در اشکال استفاده اختیاری یا الزام در استفاده با حساب تفصیل.
 • استقرار هر حساب کل/معین در درخت طبقه بندی حسابها به منظور تفکیک سازی های گزارشی.
 • بهرمندی از ابزارهای متنوع مدیریت اسناد اعم از تغییر وضعیت گروهی اسناد (برگشت سند، ثبت موقت، ثبت دایم و بایگانی)، شناسایی و حذف اسناد ناقص، ترکیب گروهی اسناد هم تاریخ.
 • نرمال سازی بانک اسناد و مرتب سازی بر اساس تاریخ، جابجایی اسناد، درج فواصل تعدادی بین اسناد.
 • ویرایشگر جامع اسناد با امکانات مرتب سازی اقلام و نمایش در فرمتهای مختلف اسناد.
 • جدول دسترسی گروهی به کلیه اسناد مالی شامل ده ها ابزار تسهیل ساز در مدیریت و ویرایش های اسناد.
 • انواع گزارشات ویژه مالی.
 • مدیریت جامع چک های صادره و وارده بصورت مستقل با امکانات گردش نامحدود هر برگ چک، رهگیری هر چک و تغییر وضعیت چک در هر زمان.
 • وجود جدول دسترسی و مدیریت گروهی چک ها با امکان تنوع در چاپ گزارشات ویژه.
 • امکان رهیابی و پیگیری چک ها.
 • ارتباط مستقیم با سیستم مالی.
 • ثبت اسناد مربوط به خزانه به صورت مالی در سیستم مالی.
 • امکان برگشت اسناد مالی که توسط خزانه ثبت شده است توسط مدیران مالی.

نرم افزار مدیریت فروش و انبار

در جوامع امروزی فروش و توزیع کالا در سطوح وسیع ، استفاده مفید از بازاریاب ها و جلوگیری از هدر رفت محصول  چالش اصلی سازمان‌ها، شرکت ها و مراکز پخش است. حساسیت این موضوع تا به این حد است که بسیاری از شرکت ها دست به دامان روش های سنتی شده اند تا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کنند بهره گیری از نرم افزاری کارا و کارآمد راهکاری است که شرکت بین المللی توسعه فناوری اطلاعات پرهام کیش ایرانیان برای حل این معضلات و مشکلات ارائه نموده است.

 • امکان تعیین دوره های مالی در هر بازه ی مورد نیاز (دوره های کمتر و یا بیشتر از یکسال).
 • پذیرش نا محدود دوره های مالی و ماژول های اطلاعاتی به همراه قدرت تعیین روابط بین عناصر و ماژول ها به منظور یکپارچه سازی.
 • پشتیبانی از امکانات فرامرزی و چند ملیتی اعم از واحدهای ارزی مختلف در اسناد و چک ها، تقویم های مختلف در کلیه تاریخ ها، لغت نامه و مترجم ابزارها، پیغام ها و گزارشات.
 • امکان طبقه بندی و کدینگ حسابهای کل / معین.
 • امکان تعریف ماهیت های حساب در لایه گروه حساب.
 • امکان کاربردی سازی حساب در هر لایه (کدینگ شناور).
 • استفاده حسابهای تفصیل در لایه های مختلف و مستقل از حسابهای کل / معین.
 • تعیین نوع ترکیب بندی ارتباطات دو درخت کل/معین و تفصیل در اشکال استفاده اختیاری یا الزام در استفاده با حساب تفصیل.
 • استقرار هر حساب کل/معین در درخت طبقه بندی حسابها به منظور تفکیک سازی های گزارشی.
 • بهرمندی از ابزارهای متنوع مدیریت اسناد اعم از تغییر وضعیت گروهی اسناد (برگشت سند، ثبت موقت، ثبت دایم و بایگانی)، شناسایی و حذف اسناد ناقص، ترکیب گروهی اسناد هم تاریخ.
 • نرمال سازی بانک اسناد و مرتب سازی بر اساس تاریخ، جابجایی اسناد، درج فواصل تعدادی بین اسناد.
 • ویرایشگر جامع اسناد با امکانات مرتب سازی اقلام و نمایش در فرمتهای مختلف اسناد.
 • جدول دسترسی گروهی به کلیه اسناد مالی شامل ده ها ابزار تسهیل ساز در مدیریت و ویرایش های اسناد.
 • انواع گزارشات ویژه مالی.

سیستم حضور و غیاب

کنترل دقیق ترددها و مدیریت منابع انسانی دغدغه‌ی همه‌ی سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی است. هر چه تعداد پرسنل در یک سازمان بیشتر باشد اهمیت این موضوع بیشتر می‌شود. رسالتی که تنها از یک مدیر کار بلد بر می‌آید. بی‌شک ابزارهای دستی و سنتی نمی‌تواند جوابگوی این نیاز باشد.

مدیران و صاحبان کسب و کار زمانی می‌توانند نظارت صحیحی بر عملکرد کارکنان خود داشته باشند که از تکنولوژی بهره ببرند. نرم‌ افزار حضور و غیاب شرکت بین المللی توسعه فناوری اطلاعات پرهام کیش ایرانیان راهکاری است که به سازمان‌ها کمک می‌کند نه تنها بر عملکرد سازمان خود کنترل دقیقی داشته باشند بلکه بتوانند موجبات افزایش بهره‌وری در کسب و کار خود را فراهم کنند.

نرم افزار حضور و غیاب پرهام موجب می شود که این اطمینان برای پرسنل حاصل شود که به هیچ عنوان حقی از آنها ضایع نشده و کلیه حسابرسی ها طبق قانون و مقررات و ساعات ثبت شده در سیستم صورت می گیرد.

با اتوماسیون کردن حضور و غیاب در یک سازمان، کلیه عملیات مربوط به ورود و خروج کارکنان شامل مرخصیها، مأموریتها، اضافه‌کاری، شیفتها، تقویم‌کاری و کارکرد پرسنل ثبت شده و قابل بازیابی است.

 • امکان تعریف و کاربر و سطح دسترسی
 • امکان اجرای محاسبه بر روی تعداد یا کل پرسنل ها
 • تشخیص و نمایش پرسنل هایی که اطلاعات ناقص دارند در هنگام محاسبه اطلاعات
 • ثبت اطلاعات پایه پرسنلی شامل گروههای کاری واحد سازمانی ، مراکز هزینه، مشاغل، انواع بیمه ، انواع حساب، مدارک تحصیلی، رشته تحصیلی، سطح مهارت، شهرستانها ، مذهب و ملیت و …
 • امکان تغییر ساعت کارکرد و تعداد روزهای فعالیت مجموعه
 • امکان محاسبه آزاد ماه های مختلف
 • امکان ثبت جبران کسر کار فردی و گروهی
 • امکان مرخصی ساعتی فردی و گروهی
 • امکان ماموریت ساعتی فردی و گروهی
 • محاسبه مانده مرخصی
 • گزارش جامع اطلاعات شخصی پرسنل
 • ذخیره قرارداد کامل پرسنل
 • نگهداری سوابق کل احکام دریافتی برای هر پرسنل.
 • تعریف گروه های کاری متفاوت
 • گزارش مدیریتی صورت وضعیت حقوقی پرسنل به منظور تجزیه و تحلیل عملکرد پرسنل
 • استخراج گزارشات سالانه و دوره ای
 • امکان ارتباط و انتقال اطلاعات از دستگاه حضور و غیاب
 • امکان اسکن و ذخیره سازی تصویر و قرارداد پرسنل.

اشتراک گذاری: